Minione lata to okres intensywnych i często ogromnych modyfikacji w zakresie uprawnień rodzicielskich i świadczeń z tym związanych. Nadchodzący rok to dla rodziców kolejne, równie istotne zmiany. W świat nowych przepisów wprowadza nas adwokat Marta Bartoń.

CO Z DODATKOWYM URLOPEM?
Z nowym rokiem zostanie zlikwidowana dotychczasowa instytucja tzw. dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W zamian zostanie wydłużony urlop rodzicielski – aż do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 w przypadku urodzenia dwójki lub więcej (obecnie wynosi 26 tygodni). Kolejna ważna zmiana zakłada, że urlop rodzicielski będzie można wykorzystać w czterech częściach, a nie jak obecnie w maksymalnie trzech. W tym aż 16 tygodni z tej puli może zostać wykorzystane maksymalnie do ukończenia przez naszą pociechę szóstego roku życia. Nowe rozwiązanie należy ocenić jako niezwykle korzystne, ponieważ ojciec lub matka zyskują 4 dodatkowe miesiące, które mogą w praktyce wykorzystać w okresie dla nich najbardziej odpowiednim, np. w momencie adaptacji malucha do przedszkola czy różnych zdarzeń losowych. Ważne, aby pamiętać jednak o tym, że wykorzystanie ostatniej, 16–tygodniowej części urlopu rodzicielskiego w powyższym trybie będzie odliczane od takiej części urlopu wychowawczego. Istotne jest również to, by każda z części urlopu rodzicielskiego nie była krótsza niż 8 tygodni. Są pewne wyjątki: przy urodzeniu pierwszego dziecka pierwsza część takiego urlopu może wynosić minimum 6 tygodni. Do kolejnych istotnych zmian zalicza się również wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u tego samego pracodawcy, proporcjonalnie do maksymalnie 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 68 w przypadku urodzenia dwójki lub więcej. Ojcowie od nowego roku zyskają również dłuższy okres na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Przypominamy – obecnie są to dwa tygodnie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku, od nowego roku ojcowie będą go mogli wykorzystać w okresie dwóch lat od daty urodzenia się dziecka.

WIĘCEJ CZASU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
Dodatkowo ustawodawca wydłużył termin, w jakim należy złożyć wniosek o urlop rodzicielski i wychowawczy. Obecny czas 14 dni został wydłużony do 21. Ponadto rodzice zyskali prawo do rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w trakcie jego trwania w każdym momencie – za zgodą
pracodawcy.

CZYTAJ W KOLEJNYM NUMERZE:
Od 2016 roku zmianie ulegają również uprawnienia finansowe
rodziców związane z rodzicielstwem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? O wszystkich zmianach możesz przeczytać na stronie www.isap.gov.sejm.pl, czytając Dziennik Ustaw 2015 nr 1268.

Tekst: MARTA BARTOŃ, ADWOKAT z kancelarii adwokackiej „Kancelaria 24” w Rzeszowie.

Zdjęcie: Joanna Kielar | www.lullabeestudio.pl